YANGINLARA KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN!

Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır;

 • Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır.
 • Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır.
 • Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır.
 • Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır.
 • Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır.
 • Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.
 • Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır.
 • Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır.
 • Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir.
 • Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır.
 • Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır.
 • Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır.
 • Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.
 • Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
 • Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır.
 • Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir.
 • Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli kullanılmalıdır.
 • Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır.
 • Elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı yaptırılmalıdır.
 • Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır.
 • Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
 • Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse bir kaç tane duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.

YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER

 • Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.
 • Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner.
 • Kuvvetli Üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.
 • Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
 • Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
 • Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

SÖNDÜRÜCÜ MADDELER NELERDİR?

 • Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.
 • Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır.
 • Karbondioksit Gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır.
 • Kuru Kimyevi Tozlar: Kimyasal tozların cinslerine göre A,B,C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir.
 • Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.
 • Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
 • Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
 • Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
 • Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
 • Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
 • Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır.
 • Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır.
 • Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir.
 • Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır.
 • Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır.
 • Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır.
 • Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.
 • Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
 • Pimi çek
 • Ateşin kaynağına yönelt
 • Sık
 • Süpür

YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

 • Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır,
 • 110 nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb)bildirilmelidir.
 • İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkanlardan yararlanılmalıdır.
 • Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır,
 • Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır,
 • Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,
 • Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,
 • Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.
 • Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.
 • Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulmalıdır.

Kaynak: TC Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı