ZORUNLU DEPREM SİGORTANIZI YAPTIRDINIZ MI?

Deprem, yangın, patlama, heyelan ve benzeri afetler hayatımızı olumsuz olarak etkiler. Afetlerden en az zararla kurtulmayı sağlayan özel sigortaya “doğal afet sigortası” denir. Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçesi alan herkes, depremde hasar gören veya yıkılan evlerin zararını karşılamak üzere kurulmuş olan “Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesi altına girmiş olur.

ZDS, deprem ve depreme bağlı olarak meydana gelen yangın, toprak kayması, patlama gibi afetleri kapsar.

DASK 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen krediyle yapılan meskenler ZDS’ye tabidir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için: DASK, www.dask.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.